Вера е психолог, супервайзор на НАПГ, с дългогодишен опит в приемната грижа. Опитът й е свързан с въвеждане и промотиране на алтернативни на институционалната грижа практики. Тя е един от авторите на методиката по приемна грижа, участвала във въвеждането на приемничеството на национално ниво. Работила е за „Лумос България“, „EveryChild“ foundation и Фондация „За Нашите Деца“.