Ева Жечева е експерт с дългогодишен опит в областта на защитата на детските права. Като народен представител в 38-Народно събрание участва активно в изготвянето и приемането на Закона за закрила на детето, регламентиращ правата на децата, органите и мерките за закрила. Основател и първи председател на Държавната агенция за закрила на детето, като през 2013 г. отново е избрана на този пост. В периода 2013-2016 г. ръководи най-големият проект в областта на деинституционализацията на грижата за децата в България, в резултат на който се закриват всичките 24 дома за деца с умствени и физически увреждания. От 2006 г. е част от екипа на омбудсмана на Република България, в който развива независимия мониторинг в областта на правата на децата. 2017 г. оглавява Дирекция „Права на детето“.