Фондация “Помощ за благотворителността в България” е отличена за “Спасител на детството” за това, че през последните три години, заедно с Националната асоциация за приемна грижа, осигурява стипендиите “Продължи” за ученици от 7 до 11 клас.