Приемният родител Поля Иванова е номинирана от Росица Рашкова със следните мотиви:

„Поли е приемен родител от 12 години, като за това време е полагала грижи за 2 деца с физически и ментални увреждания. Тя е осиновител на дете с подобни трудности, благодарение, на което разбира, че децата с увреждания живеят трудно, самотни са в домовете и ако не бъдат разбрани и обичани, могат да угаснат в тези институции.

Взе решението да стане приемен родител, защото не може да осинови всички деца с трудности, но може с приемната грижа да им помогне да станат личности. Първото настанено при нея дете, което е било със средна степен на умствена изостаналост, е осиновено от няколко години и живее щастливо в Италия. Вторият младеж е на 15 години, като в нейното семейство е от 6 години.

Момчето е с автоагресивни пристъпи, с припадъци, с психично заболяване, което се контролира с лекарства. Сега и предстои да започне да се грижи за четиригодишно момченце с хидроцефалия. Най-голямото и лично постижение е, че благодарение на семейната грижа при нея децата изразяват чувства и се радват, въпреки че обществото ги обрича като негодни.“