Приемният родител от гр. Казанлък Станка Спасова е номинирана от Светозар Русев със следните мотиви:

„Станка и нейният съпруг са от хората, който опровергават представите, че възрастта е определяща, за да имаме качествена грижа за децата. В самото начало бяха единствените приемни родители в област Стара Загора, които бяха одобрени само за заместваща приемна грижа. Разшириха си профила на по-късен етап. Полагали са грижа за две деца, едното от който е още настанено при тях. Настаниха им дете, което беше жертва на системно насилие и неглижиране. В следствие на тези фактори и поради видими здравословни проблеми трябваше да се извършват хирургически интервенции на детето. Семейство Спасови подкрепиха детето, за да може да проходи като всяко дете през целия оперативен период, но за жалост организмът на детето не понесе сложените импланти. Те продължиха и продължават да се борят за възстановяването на детето и нито за миг не показаха, че възрастта им може да бъде пречка те да се борят едно дете да може да ходи. Те ми показаха, че имат младежки дух, като показват, че няма нищо по важно от това да бъдат отговорни за детето.“