Психологът в Центъра за обществена подкрепа в Габрово, управляван от Сдружение „ИМКА“, Евелина Цветанова е номинирана от Емилия Димитрова със следните мотиви:

„В лицето на тази миловидна и усмихната винаги жена аз виждам истински спасител на детството не на едно или две деца, а на много. Запознахме се чрез социалния работник. Търсихме специалист, който работи с изключително тежки случаи и направихме среща с нея. Въпреки голямата заетост, тя прецени, че имаме голяма нужда от нейната помощ и така започнаха нашите посещения в кабинета ѝ. Тя не само работи със детето, но и с нас – приемните родители. Без нейната професионална помощ нямаше да се справим с трудностите, които излизаха непрекъснато. Тя спаси моето приемно дете от омразата, от гнева, от болката, даде му увереност, че може да се справя с всички неудачи в ежедневието. Пред нейната врата винаги чакат хора, нуждаещи се от нейната помощ, приема всички с усмивка. Всички, които я познават, ще се съгласят със мен, че тя е истински спасител на детството на безброй много деца. Щастлива съм, че с тази номинация мога да изразя нашата благодарност към нея.“