Приемните родители Живка Йорданова и Емилия Георгиева са номинирани със следните мотиви:

„През далечната 2007 г. сестрите Живка Минчева и Емилия Георгиева решават да се включат в нова начинание: приемна грижа. За тях това предизвикателство е ново и с много неизвестни. Получават необходимата информация, включват се боязливо, но заредени с положителна енергия и с нагласата, че начинанието е един хуманен акт на съпричастност. След преминатите обучения и получена информация започват да практикуват като професионални приемни родители. За времето си информацията е бил оскъдна, а неизвестните много. Независимо от това, те не се отказват и не се плашат от предизвикателствата. За периода на утвърждаване досега Живка Минчева отглежда, възпитава и посвещава живота си на 9 деца, винаги децата са братя и сестри. Към момента при нея са настанени три сестрички на възраст от 3 години до 7.

Емилия Георгиева е полагала грижи за пет деца, като от 2016 се грижи за две тинейджърки. Престоят на децата винаги е дългосрочен над три години, а осиновяванията успешни. Към момента в семействата на сестрите има пет деца в различна възрастова група. Сестрите са им посветили цялото си време, внимание и любов. Децата са обгрижени, възпитани и социализирани. За сестрите приемната грижа вече не е работа, а посвещение. Винаги са твърдели, че независимо, че предизвикателствата са много, те са удовлетворени и чувстват, че са намерили своето призвание. Двете сестри делят едно домакинство и през дома им са минали 14 деца. Грижите и всеотдайността са доказани.

Децата получават не само спокойствие и сигурност, но през годините Живка Минчева и Емилия Георгиева ги даряват с много любов и обич. Успяват да променят мирогледа, да ги възпитават и образоват. Приобщават ги към семейната среда, изградено им е чувство на отговорност, умения за самостоятелност и поддържане на добра лична хигиена. Двете сестри са доказани професионалисти в работата си, участват във всички обучения, проявяват старание и следват стриктно изискванията на услугата „приемна грижа”.

През 2018 год. отново стават пионери в работата си като приемат първите деца-мигранти на територията на област Добрич. Справят се успешно и с тази задача, макар и за кратък период от време. Всеотдайността и желанието за работа са неприсъхващи, а трудностите ги мотивират още повече. За мен това са едни достойни „Спасители на детството”!“