Кметът на Община Първомай е номиниран от приемни родители със следните мотиви:

„Ангел Папазов подкрепя и двата проекта по приемна грижа на Община Първомай от 2012 г. до сега – Проект „И аз имам семейство“ и проект „Приеми ме 2015“. Съдейства за решаването на всички произтичащи проблеми около работата на двата проекта както на социалните работници, така и на приемните родители. Съпричастен е с проблематиката съпътстваща естеството на работата. Подкрепата е в различни насоки, – превоз на приемните деца при настанявания, лобиране до институции, по важни въпроси съпътстващи грижата на децата в приемна грижа.“