Регионална дирекция „Социално подпомагане” в Добрич номинира информационна агенция Про нюз-Добрич с управител Станислава Кръстева – за компетентното и професионално отразяване на приемната грижа в България със следните мотиви:

„Материалите в информационна агенция Про нюз-Добрич в подкрепа на децата в риск в област Добрич не са свързани само с приемната грижа. Многобройни са публикациите за болни деца, за лечението на които се набират средства. Про нюз-Добрич многократно откликва и призовава за подкрепа и за деца, чиито родители са в тежко финансово положение. Материалите в Про нюз-Добрич, свързани с приемната грижа и децата в риск, са едни от най-четените и успяват да докоснат сърцата на хората. Журналистите в добричката медия Станислава Кръстева и Мариела Бончева имат над 25 години професионален опит в различни медии в Добрич и страната. Във всички тях през годините те не само са отразявали проблемите на децата, но с отправяните апели са успявали да помогнат за решаването им. От РДСП в Добрич изразяваме надежда, че все повече медии в България ще са толкова всеотдайни в отразяването на приемната грижа и проблемите на децата като цяло, както информационна агенция Про нюз-Добрич.“