Д-р Искра Янчева е номинирана със следните мотиви:

„Д-р Искра Янчева е била директор на ДМСГД и почти в целия си професионален път е работила с изоставени деца, в ролята си на педиатър. От 5 години подкрепя екипа и приемните семейства на Центъра по приемна грижа на фондация „За Нашите Деца“ като външен специалист – педиатър. При всяко ново настаняване на дете в приемно семейство, било спешно, планирано или от родилен дом, д-р Янчева осъществява домашно посещение в приемния дом в рамките на 24 часа от пристигането на детето, прави преглед на детето и консултира приемните родители относно здравни грижи, хранене, режим на детето. При спешни настанявания извършва консултация по телефона на приемните семейства и осъществява домашни посещения. Приемните родители разчитат на нея и при разчитането на медицински документи и епикризи. Мила, с много топло отношение към всяко дете. Подкрепата на д-р Янчева в първите часове от настаняването е изключително ценна за приемните семейства. Те дават обратна връзка, че дори разчитат повече на нейното експертно мнение, отколкото на личните лекари. Дава им много практични съвети и насоки при всеки индивидуален случай.“