Приемният родител Лиляна Караджова е номинирана със следните мотиви:

„Лиляна Караджова е професионален приемен родител от 2013 г. До 2017 г. отглежда едно приемно дете – момче със специфични потребности, което е осиновено успешно в края на 2017 г. След осиновяването на детето, Лили Караджова променя профила си и от средата на 2018 г. е приемен родител, който предоставя само заместваща приемна грижа. Това, което мотивира Лили да предоставя само такъв тип грижа за децата, е че самата тя, докато се е грижила дългосрочно за първото си приемно дете, й се е налагало да ползва заместваща грижа, и знае колко важна за приемните семейства е да имат тази възможност за почивка. В София няма друг приемен родител, който е с такъв профил. За една година, приемният родител е предоставяла заместваща грижа за 6 деца, като две от децата са настанени от биологичните си семейства, а другите четири от приемни семейства.“