Поли Петкова от ЦОП Хасково е номинирана от клиент – осиновител със следните мотиви:

„Тя вероятно е най-милият човек, когото съм срещала. Има излъчване на благост, топлина и приемане. Нарича децата свои приятели и има уникален начин на общуване с тях. Умее много нежно да накара човека срещу себе си да се почувства спокоен и харесван такъв, какъвто е. Поли влага сърцето си в своята работа и е чудесен човек и специалист. Дори аз като възрастен понякога се чувствам като дете, което иска да се сгуши в нейната прегръдка. Сигурна съм, че нейния принос заслужава признание и се надявам да има повече хора, които работят като нея.“