Социалният работник Гергана Друмева е номинирана със следните мотиви:

„Номинираме социалният работник Гергана Друмева за това, че, ние, приемните майки от Карнобат, знаем, че винаги можем да и се обадим по всяко време. Искаме с тази номинация да ѝ благодарим за подкрепата и разбирателството.

Гергана Друмева е социален работник, на когото приемните майки могат да разчитат на всичко. Често се е налагало да я потърсим за съвет, който да ни помогне в грижата за децата. При нас има настанени различни деца с различни трудности. Има поведения и проблеми, с които не можем сами да се справим. За разлика от социални работници в страната, за които сме чували, Гергана не ни обвинява в непрофесионализъм, а напротив – изслушва ни, дава своята гледна точка, без да натрапва мнението си. Гергана е добра, търпелива и ангажирана с проблемите ни като приемни родители. Ние нямаме страх и колебания да споделим притесненията си. Така постъпват само хора, които се ангажират с децата искрено и автентично.“