Ева Жечева

Ева Жечева е експерт с дългогодишен опит в областта на защитата на детските права. Като народен представител в 38-Народно събрание участва активно в изготвянето и приемането на Закона за закрила на детето, регламентиращ правата на децата, органите и мерките за закрила. Основател и първи председател на Държавната агенция за закрила на детето, като през 2013…

Вижте още

Дина Христова

Дина е завършила журналистика в СУ „Свети Климент Охридски“. Пет години от журналистическата си кариера посвещава на ресор „Социална политика“ във в. „Сега“. Отразявала множество проекти, свързани с приемната грижа.

Вижте още

Вера Колешева

Вера е психолог, супервайзор на НАПГ, с дългогодишен опит в приемната грижа. Опитът й е свързан с въвеждане и промотиране на алтернативни на институционалната грижа практики. Тя е един от авторите на методиката по приемна грижа, участвала във въвеждането на приемничеството на национално ниво. Работила е за „Лумос България“, „EveryChild“ foundation и Фондация „За Нашите…

Вижте още