Христина Кехайова

Социалният работник Христина Кехайова от ЦОП Хасково е номинирана от приемни родители със следните мотиви: „Христина е един от хората, за които си казваш, че са намерили своето призвание. Тя е изключително сериозна, отговорна и прецизна в работата си, като държи всичко да се прави както трябва и търси интереса на детето до край. Нейният…

Вижте още

Павлина Петкова

Поли Петкова от ЦОП Хасково е номинирана от клиент – осиновител със следните мотиви: „Тя вероятно е най-милият човек, когото съм срещала. Има излъчване на благост, топлина и приемане. Нарича децата свои приятели и има уникален начин на общуване с тях. Умее много нежно да накара човека срещу себе си да се почувства спокоен и…

Вижте още

Евелина Цветанова

Психологът в Центъра за обществена подкрепа в Габрово, управляван от Сдружение „ИМКА“, Евелина Цветанова е номинирана от Емилия Димитрова със следните мотиви: „В лицето на тази миловидна и усмихната винаги жена аз виждам истински спасител на детството не на едно или две деца, а на много. Запознахме се чрез социалния работник. Търсихме специалист, който работи…

Вижте още